ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.รัทนา ทาปา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี   
       
  ระดับปริญญาโท Environmental Risk Assessment for Tropical Ecosystem   Chiang Mai University
       
  ระดับปริญญาเอก Biology (Bee Biology Research Unit)   Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
  • Biology [Entomology, Ecology and Environment (Zoology)]
  • Biology [Entomology, Ecology and Environment (Zoology)]

ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
Studies on Diapause in the Bamboo Borers; Omphisa fuscidentalis Hampson, (Lepidoptera; Pyralidae)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2552
2
Conservation and Sustainable Management of Butterflies in situ for Recreation in Doi Nygem, Mae Fah Luang University, Chiang Rai
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2551
รวมทั้งหมด 2เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011