ทำเนียบนักวิจัย

อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
  ระดับปริญญาโท   
       
  ระดับปริญญาเอก 2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

เทคโนโลยีการอาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ

Food Science and Technology,  Biotechnology


ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2
ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3
การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2549
รวมทั้งหมด 3เรคคอร์ด 1หน้า : 1  

วิจัย
Research Menu
รางวัล/ผลงานวิจัยเด่น
โครงการวิจัย
ทำเนียบนักวิจัย
เว็บไซต์ส่วนบริการงานวิจัย

 

 
   
   

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. 0994000209983
โทร : 0-5391-6011