ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน        ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ร่วมกับบริษัท บีโอ เมริเยอร์ จำกัด (BIOMERIEUX) กำหนดจัด โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน ภายใต้โครงการ “เชื้อจุลินทรีย์กับการควบคุมคุณภาพสินค้าสู่ผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยบริษัท บีโอ เมริเยอร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งในวงการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีโรงงานผลิตเครื่องมือ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1. การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อในอุตสาหกรรมต่างๆ

2. การแสดงแนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีในการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว

3. สร้างความร่วมกับกับบริษัทในการทำงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไปในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/qCZGxDPkT1nTKHpk1 ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วม

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562