ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”           ส่วนบริการงานวิจัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม คริสเปอร์ - แคสไนน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคพื้นฐาน จัดโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

                   ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ Website: www.mb.mahido.ac.th ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิกานต์ บุญช่วย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 09 9245 1698

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561