ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560


 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
12th National e-Learning Seminar and Workshop 2017ภายใต้ชื่อว่า Innovative Learning with Social Media-Based Learning Tools หรือ การเรียนรู้แนวใหม่กับเครื่องมือการเรียนรู้ที่อาศัยสื่อสังคมเป็นฐาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2017

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943811

 

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560