ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมดังกล่าว โดยมีเวทีนานาชาติที่จะเข้าร่วม ดังนี้

1. งาน "44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016"  ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559 ณ สมาพันธรัฐสวิส  โดยกำหนดส่งรายชื่อโครงการ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559  และส่งแบบตอบรับและ Entry Form ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559

2.  งาน "27th International & Innovation Exhibition (ITEX 2016)"  ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย  โดยกำหนดส่งรายชื่อโครงการ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  และส่งแบบตอบรับและ Entry Form ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มตอบรับ ได้ที่ http://rrm.nrct.go.th พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมที่ ส่วนบริการงานวิจัย เพื่อเสนอรายชื่อผลงานวิจัยส่งให้ วช. พิจารณาต่อไป

 

หนังสือประชาสัมพันธ์+หลักเกณฑ์และแบบตอบรับ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558